top of page

Objednávejte pravidelné jízdy na školní rok 2024/2025
Od poloviny května přijímáme objednávky na pravidelné jízdy od září 2024. Pokud tedy máte požadavek na jízdy na celý školní rok případně podobný dlouhodobý požadavek, vyplňte formulář, na který odkazujeme dále. 


Co je to pravidelná jízda?

  • Jedná se o jízdu, která se opakuje alespoň jednou týdně (nebo jednou za dva týdny) ve stejný den a ve stejný čas. (Například jízda v pracovní dny ráno v 7:30 do práce a v 16:30 zpět apod.) a opakuje se po dobu alespoň 4 po sobě jdoucích týdnů. 

  • Formulář je primárně určen pro jízdy na celé období od září 2024 do června 2025. 

  • Prosím o vyplnění všechny i stávající pravidelné klienty.

  • Vyplňte co nejpřesněji všechny informace, pokud některé časy ještě nevíte přesně, stejně napište alespoň orientačně

  • Můžete nám na doplnění poslat fotografie míst, kam se jezdí, kde se má zvonit, abychom předešli případným nejasnostem při nástupu a výstupu klientů.


Zdůrazňujeme, že čas odeslání požadavku nehraje roli. Požadavky posílejte nejpozději do 10. července 2024, poté již je šance na zařazení do plánu výrazně minimalizována. 

Plán pravidelných jízdy začneme částečně sestavovat již v červnu, ale věnovat mu budeme především červenec a srpen.Požadavků na pravidelné jízdy jsme měli v loňském roce kolem 400 a celkem šlo týdně o cca 2300 jízd a zařadit do plánu se podařilo kolem 1800. Velká část neuspokojených pravidelných jízd nešla zařadit proto, že v daný čas už nebylo kam jízdy dávat, nemluvě o tom, že v tyto exponované časy je následně velký problém zařadit jednorázové jízdy klientů k lékařům apod.  


Sestavit plán tak, abychom vyšli vstříc co nejvíce zájemcům o pravidelné jízdy, a přitom byla doprava pro všechny přijatelná z hlediska času v autě i počtu a typu klientů na společném svozu, trvá při tomto množství požadavků v zásadě celé letní prázdniny. Následně během září se ještě ladí drobné změny.  


Budeme dělat maximum pro to, aby s námi mohlo co nejvíce klientů jezdit, ale jsme si také vědomi, že se nejspíš nepodaří uspokojit všechny požadavky.  


Pro nové zájemce připomínáme základní podmínky:  

  • Klient musí mít trvalé bydliště na území Prahy nebo Středočeského kraje 

  • Z vybraných obcí v těsném okruhu okolo Prahy lze vozit klienty do Prahy 

  • Pokud má klient trvalé bydliště mimo vybrané obce, může s námi jezdit pouze po Praze 

  • Cíl cesty nehraje roli - můžete s námi jezdit pravidelně do zaměstnání, na rehabilitace, do stacionářů a speciálních škol, za vzděláváním, terapiemi, kulturou.  

  • V požadavcích co nejpřesněji specifikujte adresy i časové možnosti 


Objednávky na pravidelné jízdy přijímáme výhradně pomocí tohoto formuláře, jinou cestou jen ve výjimečných případech.0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page