top of page

Kraj bude spolufinancovat bezbariérovou dopravu

Aktualizováno: 29. 4. 2022

Kraj bude spolufinancovat provoz bezbariérové dopravy BEZBA doprava v systému Pražské integrované dopravy (PID). Bezbariérová doprava na objednávku pro obyvatele s trvalým bydlištěm v Praze a přilehlém regionu středních Čech je k dispozici pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P.


Středočeský kraj bude spolufinancovat bezbariérovou dopravu pro hendikepované. Krajští radní schválili návrh smlouvy mezi organizátory dopravy v Praze a Středočeském kraji ROPID a IDSK.

"My vnášíme určitý pořádek do systému, který tady fungoval v minulých 10 letech. Bezbariérová doprava totiž fungovala pouze na území Prahy a zákazníci ze Středočeského kraje byli jenom přibíráni. Kdežto od nového roku to funguje na základě smlouvy mezi Prahou a Středočeským krajem, kdy se Středočeský kraj spolupodílí na financování bezbariérové dopravy, která je dneska zajišťována pro Prahu a pro obce v prvním pásmu Středočeského kraje," říká Petr Borecký, radní Středočeského kraje.

Dopravu pro hendikepované zajišťují dva dopravci a k dispozici je více než třicet speciálně upravených vozidel. Služba zajišťuje přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

"Jsou to držitelé průkazu ZTP – zvlášť tělesně postižení. Jsou to zpravidla kvadruplegici nebo lidi, kteří mají problémy s vnímáním, ať už jsou slepí nebo neslyšící, tak přesně tito lidé jsou klienty bezbariérové dopravy," komentuje Petr Borecký, radní Středočeského kraje.

"Je za námi první čtvrtletí fungování systému BEZBA dopravy. Máme za sebou 15 000 jízd, v průměru kolem 300 jízd denně. Máme registrovaných přibližně 1000 zákazníků, zhruba 11 % registrovaných klientů má bydliště ve Středočeském kraji a zhruba 17 % jízd je pro klienty ze Středočeského kraje," dodává Daniel Srb, manažer projektu BEZBA doprava.

Roční náklady na službu dříve činily zhruba třináct milionů korun. Kvůli většímu zájmu nově kraj počítá s částkou bezmála sedmnáct milionů korun. Bližší informace týkající se bezbariérové dopravy je možné dohledat na webových stránkách www.bezba.cz.


0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page