Open Site Navigation

Časté dotazy

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz?

Proč končí stávající dopravci?

Služba je významnou měrou dotována z veřejných prostředků (více než 50 mil. Kč/rok) a po 11 letech bylo potřebné tuto službu přesněji definovat a přesoutěžit v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

Kteří dopravci budou službu zajišťovat od roku 2022?

Od 1. ledna 2022 budou přepravu zajišťovat dva nově vysoutěžení poskytovatelé. Prvním je Vega tour s.r.o., kteří budou mít 19 vozidel pro speciální dopravu bez asistence. Firma má zkušenosti s poskytováním dopravy lidem se znevýhodněním (https://www.vegatour.com/doprava_vozickaru), přepravuje i kapelu The Tap Tap (https://www.thetaptap.cz). Druhým poskytovatelem je Lutan s.r.o. Bude mít 16 vozidel pro speciální dopravu (z toho 10 s možností využití dopravního asistenta). Web firmy: www.lutan.cz

Změní se od roku 2022 cena za přepravu?

Ceny jízdného nesouvisí s Tarifem PID – přeprava je specifickou službou a nesouvisí s integrovaným dopravním systémem!

Ceny platné od 1. 1. 2022 byly uvedeny v ceníku soutěžených služeb: nástupní taxa 10 Kč + 40 nebo 20 Kč po území Prahy 10 Kč + 60 nebo 30 Kč pro kombinaci území Prahy a vyjmenovaných obcí na území Středočeského kraje.
Kompletní přehled cen najdete na www.bezba.cz/cenik

Jak se mám objednat pro jízdy od 1. ledna 2022?

Pro období od 1.9. do 31.12.2021 se objednávejte stejně jako nyní u stávajících dopravců (Handicap transport s.r.o. a Societa v.p.s.).

Pro období od 1.1.2022 objednáváme od listopadu 2021 prostřednictvím webové aplikace, e-mailem případně telefonicky přes dispečink. Nejprve je potřeba, aby se klient zaregistroval (provede se jednorázově) a potom objednává pravidelnou nebo jednorázovou jízdu. Během prosince budeme všechny objednávky definitivně potvrzovat. 
 

Mám asistenta, bude možné, aby jezdil se mnou jako doprovod? 

Ano, asistent, nebo jakýkoliv jiný doprovod s Vámi může cestovat, ale musí za službu zaplatit stejně jako jakýkoliv jiný cestující.   

Bude možné objednávat u nových dopravců i dopravu mimo určené území?

Ano, obdobně jako u dopravců stávajících bude možné objednat tzv. komerční jízdy mimo území Prahy a vybraných obcí Středočeského kraje. Na Vaše cesty do lázní či za jinou rekreací se domlouvejte přímo s našimi dopravci, tyto jízdy nebudou koordinovány dispečinkem. 
 

Jaké smlouvy jsou uzavřeny s novými dopravci?

Smlouvy jsou zveřejněné v souladu se zákonem 340/2015 Sb.:

Lutan s.r.o. – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16448655
Vega Tour s.r.o. – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16449151

Kolik vozidel bude zajišťovat provoz? Dojde k posílení a tím lepší dostupnosti služby?

Celkem bude službu zajišťovat 35 vozidel, z toho:

  • 10 mikrobusů pro přepravu nejméně 6 cestujících, s možností přepravovat nejméně 4 cestující na vozících (z toho nejméně 3 elektrické),

  • 15 mikrobusů pro přepravu nejméně 5 cestujících, s možností přepravovat nejméně 3 cestující na vozících (z toho nejméně 1 elektrický)

  • 10 vozidel pro přepravu nejméně jednoho cestujícího na (elektrickém) vozíku.

  • Služby bude možné rozšířit jak v denním rozsahu intenzivnějším využitím stávajícího počtu vozidel v mimošpičkových časech, tak i v počtu vozidel až o 16 (8+8) dalších.


Uvedený maximální počet vozidel bude v provozu v pracovní dny ráno a odpoledne, doprava bude však zajišťována nepřetržitě (tedy v rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce).

Provoz bude nově koordinovat dispečink Bezba dopravy zřízený ROPIDem. 

Mám domluvený pro dítě pravidelný svoz do školy. Bude to zachováno i do nového roku?  

Protože noví poskytovatelé začínají vprostřed školního roku, budeme se snažit stávající pravidelné svozy zachovat. 

Mám trvalé bydliště ve Středočeském kraji, mohu službu využívat?

Služba je nově dostupná i pro obyvatele Středočeského kraje. Pokud má klient trvalé bydliště v některé z vybraných obcí SčK, tak může využívat dopravu z místa bydliště do práce nebo do školy v Praze a zpět. Pokud má klient bydliště ve Středočeském kraji, ale mimo tyto obce, může službu využívat na jízdy po Praze.