Open Site Navigation
auto

Začínáme 1. 1. 2022

Doprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Aktuality

Setkání s novými dopravci Bezba

Dne 20. 10. 2021 proběhlo setkání veřejnosti se zástupci Bezba dopravy a zástupci nových dopravců (Vega Tour a Lutan).

První vozidlo je připraveno

V průběhu měsíce září bylo připraveno první vozidlo pro provoz Bezba dopravy. Jedná se o vozidlo Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI. Vozidlo...

Oblast služby

Obsluhujeme celé hlavní města Praha a přilehlé obce Středočeského kraje.

Otázky a odpovědi

Proč končí stávající dopravci?

Služba je významnou měrou dotována z veřejných prostředků (více než 50 mil. Kč/rok) a po 11 letech bylo potřebné tuto službu přesněji definovat a přesoutěžit v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Do veřejné soutěže se přihlásil pouze jeden ze dvou stávajících dopravců, na základě jasně daných kritérií se však neumístil mezi vítězi. Soutěži přecházely detailní tržní konzultace, aby nastavené podmínky plnění co nejvíce vyhovovaly klientům a byly v nich využity souhrnně zkušenosti stávajících poskytovatelů (Handicap transport s.r.o. a Societa v.p.s.), poskytovatele obdobné služby Hewer, z.s. a také dalších potenciálních uchazečů z řad dopravců, poskytujících veřejné služby v přepravě cestujících.

Kteří dopravci budou službu zajišťovat od roku 2022?

16 vozidel pro speciální dopravu (z toho 10 s možností využití dopravního asistenta) bude zajišťovat firma Lutan s.r.o.

19 vozidel pro speciální dopravu bez asistence bude zjišťovat firma Vega tour s.r.o., která má zkušenosti s poskytováním dopravy lidem se znevýhodněním (https://www.vegatour.com/doprava_vozickaru), přepravuje i The Tap Tap (https://www.thetaptap.cz).

Nonstop provoz

Centrální dispečink

35 vozidel

© 2021 ROPID

  • Instagram