top of page

Ukončení provozu linky H1

Se zvyšováním počtu bezbariérových vozidel v pražské MHD je zájem o speciální autobusovou linku H1 stále menší. Vznikla společně s dalšími – dnes již zrušenými – linkami pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v době, kdy bezbariérovost pražské MHD téměř neexistovala.  

Pravidelné přepravní průzkumy z poslední doby ukazují, že počet převezených osob na lince H1 je velmi nízký. S rozšířením počtu vozidel Bezba dopravy tak vzniká prostor nahradit tuto linku vozidly, která přijedou přímo k bydlišti klienta a dovezou ho až na cílovou adresu.  


Bezba doprava vyčlení pro tyto účely dvě vozidla, která budou v režimu “expres”, tedy nebudou na nich do poslední chvíle naplánované jízdy a objednávky se budou přijímat až od 12:00 předchozího dne nebo na poslední chvíli v konkrétní den. Dispečink bude samozřejmě operovat se všemi 43 vozidly a když to bude zapadat do harmonogramu, může na poslední chvíli vypravit i vozidlo fungující v běžném režimu, tak jako se to děje už teď. “Expres vozidla” nebudou nijak označena, jedná se pouze o změnu v systému plánování na dispečinku.  

Současně jsme vyslyšeli požadavek Pražské organizace vozíčkářů související nejen se zrušením linky H1, a tak byla schválena nižší cena za Bezba dopravu pro doprovody klientů, kteří jsou držiteli průkazu ZTP/P. O zlevněné jízdné je potřeba se přihlásit u řidiče, na pozdější reklamace nebude brán zřetel. 

Kompletní nový ceník naleznete zde 

0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page